Copyright 2018-2021 © by Wojciech Nowak

 

+48 533 323 331

Godziny otwarcia

Pon - Pt  10:00 - 18:00

 

KLINIKAFELG.com

 

ul. Strzegomska 180 

54-432  Wrocław

 

+ 48 533 323 331

biuro@klinikafelg.com

Aktualności

Często zadawane pytania

Zakres usług

Paleta kolorów

Auto w serwisie

Cennik

Regulamin

ul. Strzegomska 180  54-432 Wrocław

Regulamin Świadczenia usług KlinikaFELG.com

 

1.  Niniejszym regulamin świadczenia usług ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez wykonawce DC Focus Daniel Czuchryta polegających w szczególności na renowacji i malowaniu felg metodą proszkową, a także każdej innej usłudze zleconej wykonawcy poprzez spisanie zlecenia.


2.  Firma jest czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00.


3.  Przyjmowanie i wydawanie przedmiotów odbywa się w godzinach pracy firmy.


4.  Klient jest zobowiązany dostarczyć i odebrać felgi osobiście. Odstępstwem  od tej sytuacji jest zgłoszenie zlecającemu drogą mailową lub telefoniczną informacji na temat

odbioru przedmiotu przez osoby trzecie.


5.  Warunkiem przystąpienia do realizacji usług jest zapoznanie się przez klienta z regulaminem świadczonych usług.


6.  Felgi pozostawione do renowacji, jak i wszystkie dodatkowe przedmioty muszą być pozbawione wszystkich plastikowych elementów w tym: dekle do felg, pierścienie centrujące oraz elementy nieodporne na temperaturę przekraczającą 60 stopni C oraz kwas.


7.  Firma DC Focus nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione elementy do felg, takie jak wyżej wymienione.


8.  Wszystkie informacje, na temat naprawy (prostowanie, spawanie itp.) muszą być zgłoszone przy przyjmowaniu zlecenia pracownikowi firmy. Klient zobowiązany jest zgłosić przyjmującemu zlecenie następujące informacje, rodzaj i rozmiar opony oraz informacje czy felgi posiadają czujniki ciśnienia.

 

  Jeżeli klient zdecyduje się, że po trawieniu chemicznym, mamy sprawdzić felgi, o ewentualnych skrzywieniach zostaje poinformowany sms. Jeżeli nie otrzymujemy sms, o informacji, że felgi nie mają być prostowane, felgi automatycznie są prostowane.


9.  Kolor na jaki felgi mają być pomalowane, zlecający ma obowiązek ustalić w momencie przyjmowania zlecenia.


10.  Wszelkie zmiany koloru, wymagają formy pisemnej (sms lub mail).


11.  W chwili odbioru klient zobowiązany jest do sprawdzenia wydawanego przedmiotu.


12.  Wszelkiego rodzaju uwagi powinno zgłaszać się w momencie odbioru przedmiotu.


13.  Wykonawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Wykonawca ma 30 dni roboczych na naprawę ewentualnej reklamacji.


14.  Przedmioty, które nie zostaną odebrane w przeciągu 7 dni od umówionej  daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za   przechowanie.  W przypadku nieodebrania przedmiotów w umówionym terminie, oraz po upływie 14 dniowego okresu przejściowego naliczona zostanie opłata w wysokości 10 zł brutto za każdy      rozpoczęty dzień. 


15.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione i nie odebrane w terminie punkt 14.


16.  Nie odebranie przedmiotów po upływie 12 miesięcy od daty planowanego odbioru  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o zrzeczeniu się prawa własności rzeczy będących przedmiotem usługi. Powyższe stwierdzenie nie pozbawia firmy  DC Focus Daniel Czuchryta  dochodzenia kwot tytułem kar umownych        naliczanych wg zasad wynikających z pkt. 14 niniejszego regulaminu.


17.  Firma DC Focus Daniel Czuchryta daje 12 miesięczną gwarancje na powłokę lakierniczą od momentu odbioru przedmiotu.


18.  Firma DC Focus nie udziela gwarancji na naprawy polegające na spawaniu i prostowaniu elementów.


19.  Firma DC Focus nie udziela gwarancji na felgi użytkowane w niewłaściwy sposób, to jest używanie kwasów do mycia felg, mycie rozgrzanych felg oraz eksploatacja ich w niewłaściwy sposób.


20.  Firma DC Focus nie odpowiada za gazowanie aluminium podczas procesu malowania felg-proces gazowania aluminium jest reakcja na którą wykonawca nie ma wpływu. Na felgach po renowacji dopuszczalne są delikatne wtrącenia.


21.  Na felgi polerowane/toczone użytkowane zimą nie udziela się gwarancji. Za zimę uznaje się kalendarzową zimę oraz dodatkowe warunki atmosferyczne takie jak mróz, bądź śnieg.


22.  Wykonawca informuje, że proces renowacji felg jest procesem polegającym na naprawie elementów już używanych. Wykonawca proces renowacji wykonuje z najwyższą starannością, nie ma jednak wpływu na czynniki takie jak : dziury w aluminium, wady fabryczne felg, uszkodzenia które wymagają napawania i obróbki w przypadku felg poddawanych obróbce CNC. Ilość zdjętego aluminium z frontu z felgi jest zawsze minimalna. Nie ma możliwości reklamacji
usługi obróbki cnc-dotyczącej zdjęcia zbyt dużej ilości materiału.


23.  Zmiany lub uzupełnienia treści regulaminu mogą zostać uzupełnione w każdym czasie i nie wymagają zgody osób trzeci.


24.  Na usługę reklamowaną nie przysługuje kolejna gwarancja.


25.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy zlecającym, a wykonawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez wykonawce na warunkach określonych w regulaminie jest prawo polskie.


26.  Wszystkie spory wynikające z usług świadczonych przez wykonawce będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.